Meteorologische Daten

Názov a zodpovednosť: Meteorologische Daten [Meteorologické údaje] / Julius Geyer ; s. [528 a 530]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Štatistické prehľady meraní teplôt v Novom Smokovci, kt. zaznamenal M. Sontág, V Spišskej Novej Vsi vykonával G.J. Geyer a v Javorine od A. Boehm

Poznámky: Autor overený: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

teplota vzduchu - meraniaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko) -

Spišská Nová Ves (Slovensko) -

Tatranská Javorina (Slovensko) -


MDT: 551.50