A Magas Tátra tó- és forrásvizeinek hőmérsékéről

Názov a zodpovednosť: A Magas Tátra tó- és forrásvizeinek hőmérsékéről [Teplota prameňov a jazier vo Vysokých Tatrách] / (Németből Kolbenheyer K[ároly] után fordította G[eyer] G[usztáv] Gyula) ; s. [86]-109

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Autor sumarizuje dovtedajšie výsledky teplotných meraní vo Vysokých Tatrách, prináša prehľady vlastných meraní teploty vody a ovzdušia pri 45 prameňoch a 32 jazier vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 139-140. Prekladateľ overený: SBS 2, s. 189. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

hydrológia - merania teplotné - Vysoké Tatry (Slovensko)

pramene povrchové - merania teplotné,

jazeráHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - pramene povrchové

jazerá

pomery teplotné


MDT: 556.5 ; 551.5