A Magyarországi Kárpátegylet pénztárának 1879. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet pénztárának 1879. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege = Verkehrs- und Vermögens-Ausweis des Ungar[ischen] Karpathen-Vereines für das Vereinsjahr 1879 [Finančný výkaz o hospodárení Uhorského karpatského spolku za r. 1879] / Döller Antal, egyleti pénztárnok -Vereins-Kassier ; megvizsgáltatott és helyesnek találtatott - Revidirt und richtig befunden Weber Samu, Cornides Dániel, Kéler [Pál], Husz Dávid ; s. 536-537

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Bevétel - Einnahme; Kiadások - Ausgaben; Egyleti vagyon - Vereins-Vermögen

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výkazy finančné , 1879


MDT: 796.5:06.047 ; 502:06.04 ; 06.04