A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Három melléklettel = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Szerkesztőbizottság: Elnök: Róth Márton ; Dr. Emericzy Géza, Geyer G. Gyula, Kövi Imre, Majláth Béla, Dr. Roth Samu és Scherfel Aurél] ; 7. Évf., 1880 = 7. Jahrg. 1880

Bibliografická adresa: Késmárk : Az egylet kiadványa = Selbstverlag des Vereines, 1880 ([Igló]

Fyzický popis kolácia pole: 5, 578, 15 s. : fotogr., mp, tab. ; 21x14 cm

Časti dokumentu: Ročenka sa člení na rubriku štúdie (Értekezések - Abhandlungen) a spolkové záležitosti (Egyleti ügyek - Vereinsangelegenheiten

Poznámky: Obsah viazaný v prednej časti zväzku. Na konci zväzku 3 s. inzertnej prílohy. - Titulný list členený na maď. a nem. časť. - Redakčná rada uvedená za titulným listom. - Na konci zväzku viazané ilustrácie: celostr. fotogr. Starý Smokovec a Ľadový štít od K. Divalda; mapa Vysokých Tatier signované E. Gschőpf. - Pôvodcovia overení: SBS. Bibliogr. údaje E. Kövi doplnené: http://www.pim.hu. Tlačiar podľa: Breza. - V popisovanom exemplári: Okrúhla pečiatka, v strede uh. erb, kolopis: Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126, SD 20401 ; SK, SNK, ČSC 181; 587 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, SNM, 8342, 2952 ; SK, PM PP, 10536

Pôvodné formy korporácií:

Schmidt J. pozri Schmidt, Jozef, Spišská Nová Ves (Slovensko)Pôvodné formy geografických názvov:

Késmárk pozri Spišská Nová Ves (Slovensko)

Igló