A Magyarországi Kárpátegylet 1878 augusztus 4-én Tátra-Füreden tartott IV. {! spr. VI.} rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet 1878 augusztus 4-én Tátra-Füreden tartott IV. {! spr. VI.} rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na 6. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 4. augusta 1878] / Zvarínyi Sándor, egyleti titkár ; s. [434]-437

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Zaznamenáva v 9 bodoch priebeh zasadania, na kt. prerokovali odstúpenie predsedu E. Berzeviczyho a voľbu nového predsedu, správu o činnosti a hospodárení spolku a pod.

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: nekrológ v MKEÉ, 36, 1906, s. 179-180. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1878, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05

Pôvodné formy mien:

Zvarínyi, Sándor Zvarínyi, Alexander (1849-1908)