A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1880. évi forgalom kimutatása és vagyonmérlege

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület pénztárának 1880. évi forgalom kimutatása és vagyonmérlege = Verkehr- und Vermögens-Ausweis des "Ungarischen Karpathen-Vereines für das Vereinsjahr 1880 [Finančný výkaz a bilancia Uhorského karpatského spolku za r. 1880] / Döller Antal, id[ei] egyesületi pénztárnok - d Z. Vereins-Kasier ; Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott Weber Samu, Cornides Dániel, Husz Dávid, Wünschendorfer Károly ; s. 476-477

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Poznámky: Autori overení: SBS. Biogr. údaje doplnené: K. Wünschendorfer : Biografický slovník mesta Poprad, s. 214. -

Rubrika: Egyesületi ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výkazy finančné , 1880Heslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.04 ; 06.04 ; 502:06.04

Pôvodné formy mien:

Wünschendorfer, Károly pozri Wünschendorfer, Karol (1832-1914)