A magyarországi Kárpátegylet pénztárának II. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege

Názov a zodpovednosť: A magyarországi Kárpátegylet pénztárának II. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege = (Verkehrs- und Vermögens-Ausweis des Ungarischen Karpathenvereines f.d. II. Vereinsjahr) [Finančný výkaz a bilancia hospodárenia Uhorského karpatského spolku v druhom roku činnosti] / Döller Antal, egyl[eti] pénztárnok ; Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott Kéler Pál, Badányi Mátyás ; s. 72-73

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Poznámky: Pôvodca overený: A. Döller - SBS 1, s. 490. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: P. Kéler: nekrológ Ročenka UKS 1906, s. 170-174. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten = Eygleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výkazy finančnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.04 ; 06.04:5 ; 796.5:06.04 ; 908:06.04