A nyakszirtmerevség

Názov a zodpovednosť: A nyakszirtmerevség [Strnulosť šije] / Dr. Maurer Arthur ; s. 12-14

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Anotácia: Autor opisuje (príznaky, liečbu) ochorenia, ktoré nazýva strnulosťou šije a ktorá mala epidemický priebeh v Nemecku (Prusku). Sumarizuje publikované články o ochorení

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rimaszombatban, a gömörvármegyei orvosszövetség és orvos gyógyszerész-egylet rendes tavaszi gyülésén 1905. május hó 30-án s. 6-38. - Pôvodca overený: Tököly, s. 1999; www.pim.hu. - Odkazy na lit. v texte. -

Heslo/Všeobecné meno:

choroby

strnulosť šije


MDT: 61