Orographische Verhältnisse des Comitates Liptau

Názov a zodpovednosť: Orographische Verhältnisse des Comitates Liptau [Horopisné pomery Liptovskej župy] / Majláth Béla ; Uebers[etzt] Maxim[ilian] Raisz ; s. 265-281

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Podrobná štúdia geografických pomerov v Liptovskej župe

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 22. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: Szinnyei. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

geografia fyzickáHeslo/geografické:

Liptovská župa (Slovensko : oblasť) - geografia fyzická


MDT: 914.376 ; 911

Pôvodné formy mien:

Raisz, Maximilián Raisz, Miksa (1825-1904)

Raisz, Miksa pozri Raisz, Maximilián (1825-1904)Pôvodné formy geografických názvov:

Comitates Liptau pozri Liptovská župa (Slovensko : oblasť)