Protokoll der am 5. August 1877 zu Schmecks abgehaltenen V. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines

Názov a zodpovednosť: Protokoll der am 5. August 1877 zu Schmecks abgehaltenen V. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines [Zápisnica spísaná na V. valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5. augusta v Starom Smokovci] / Hugo Payer, Samuel Weber, David Husz ; Alexander Zvarínyi Vereins-Secretär, (Uebersetzt von M[artin] Róth) ; s. 429-439

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania, člení sa na 12 bodov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodcovia overení: SBS; S. Zvarínyi - nekrológ v ROčenke UKS 1906, s. 179. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1877, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 796.5:06.05 ; 06.05 ; 908