Protokoll der am 3. Aug[ust] 1879 zu Schmecks abgehaltenen VII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines

Názov a zodpovednosť: Protokoll der am 3. Aug[ust] 1879 zu Schmecks abgehaltenen VII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines [Zápisnica spísaná na 7. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 3.8.1879] / Alexander Zvarínyi, Vereins-Sekretäre ; s. [530]-535

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania, na ktorom sa hodnotila činnosť a hospodárenie spolku. Schválilo sa rozhodnutie vydávať 40

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: z nekrológu MKEÉ, 36, 1906, s. 179-180. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - 7.&,#32; Vysoké Tatry-Starý Smokovec (Slovensko), 1879, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky - zhromaždenia valné

- zápisnice,


MDT: 796.5:06.053 ; 502:06.05 ; 06.05