Protokoll

Názov a zodpovednosť: Protokoll : der am 1. August 1880 zu Schmecks abgehaltenen VIII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines [Zápisnica spísaná na 8. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 1. augusta 1880] / Alexander Zvarínyi Sekretär ; s. 466-469

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Priebeh rokovania v 14 bodoch

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - 8.&,#32; Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1880, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05