Protokoll der am 4. August 1878 zu Schmecks abgehaltenen VI. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines

Názov a zodpovednosť: Protokoll der am 4. August 1878 zu Schmecks abgehaltenen VI. ordentlichen General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines [Zápisnica spísaná na 6. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 4. augusta 1878] / Alexander Zvarínyi, Vereins-Sekretär ; s. [438]-441

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Zaznamenáva v 9 bodoch priebeh zasadania, na kt. prerokovali odstúpenie predsedu E. Berzeviczyho a voľbu nového predsedu, správu o činnosti a hospodárení spolku a pod.

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: nekrológ v MKEÉ, 36, 1906, s. 179-180. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1878, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05

Pôvodné formy mien:

Zvarínyi, Alexander Zvarínyi, Sándor (1849-1908)