Érdekes elmekórtani eset a törvényszéki orvosi praxisból vonatkozással az esküdtszéki intézményre

Názov a zodpovednosť: Érdekes elmekórtani eset a törvényszéki orvosi praxisból vonatkozással az esküdtszéki intézményre [Zaujímavý psychiatrický prípad z praxe súdneho lekára so vzťahom k súdnej porote] / Dr. Rozsnyai Bertalan ; s. [45]-55

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1904-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1905

Anotácia: Opis prípadu psychicky chorého človeka, ktorý sa dostane pred súdnu porotu za vraždu

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu: Sulaček. -

Heslo/Všeobecné meno:

psychiatria

lekárstvo súdne


MDT: 616.89 ; 340.66