A Rimamurány-salgó-tárjáni vasmű-részv[ény]-társaság vashegyi orvosi kerületének betegforgalmáról 1897-ben kimutatása

Názov a zodpovednosť: A Rimamurány-salgó-tárjáni vasmű-részv[ény]-társaság vashegyi orvosi kerületének betegforgalmáról 1897-ben kimutatása [Výkaz o počte pacientov lekárskeho obvodu v Železníku Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti v roku 1897] / Krecs Gyula ; s. 48-49

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületének 1898. évi szeptember hó 27-én Nagy-Rőczén tartott közgyüléséről. -

Heslo/Korporácia:

Rimavsko-muránska železiarska spoločnosť - Rimavské Brezovo (Slovensko) - obvody lekárskeHeslo/Všeobecné meno:

obvody lekárske - štatistikyHeslo/geografické:

Železník (vrch, Slovenské Rudohorie) - obvody lekárske

štatistiky


MDT: 614.2

Pôvodné formy mien:

Krecs, Gyula Krcs, GyulaPôvodné formy korporácií:

Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény társaság pozri Rimavsko-muránska železiarska spoločnosť, Rimavské Brezovo (Slovensko)Pôvodné formy geografických názvov:

Vashegy pozri Železník (vrch, Slovenské Rudohorie)