Röntgen-féle sugarakról

Názov a zodpovednosť: Röntgen-féle sugarakról [O röntgenovom žiarení] / Előadta: Dr. Schwartz Otto m[agyar] kir[ályi] bányatanácsos és akad[émiai] tanár és ez előadás nyomán irta Emőki Adolf akad[émiai] tanársegéd ; s. [20]-29

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Anotácia: Autor štúdie hodnotí význam objavu röntgenového žiarenia, charakterizuje výskumy a pokusy predchodcov C.W. Röntgena, osobitne vyzdvihuje podiel bratislavského rodáka F. Lenarda

Poznámky: Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Osobné meno:

Röntgen, Wilhelm Conrad (1845-1925) - dielo

Faraday, Michael (1791-1867) - dielo

Lenard, Filip (1862-1947) - dieloHeslo/Všeobecné meno:

žiarenia röntgenové

röntgen


MDT: 537.5 ; 615.84

Pôvodné formy mien:

Schwartz, Otto pozri Schwartz, Oto (1847-1910)