A Sztracenai völgy s a Dobsinai jégbarlang

Názov a zodpovednosť: A Sztracenai völgy s a Dobsinai jégbarlang [Stratenská dolina a Dobšinská ľadová jaskyňa] / (Dr. Pelech E. Jánostól) ; s. 248-306

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Anotácia: Opis prírodných pomerov Stratenskej doliny a podrobný opis Dobšinskej ľadovej jaskyne, dejiny jej objavenia,v závere informácie o návštevnosti jaskyne a praktické informácie pre návštevníka

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Príspevok ilustrovaný 6 drevorytmi od G. Morelliho, viazané na konci zväzku. - Autor overený: SBS 4, s. 431. Biogr. údaje prekladateľa: MÉl 2, s. 243. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

jaskyneHeslo/geografické:

Stratenská dolina (Slovensko) - pomery prírodné

Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovensko) - dejiny

výskumy


MDT: 908 ; 91 ; 551.44

Pôvodné formy mien:

Pelech, E. János pozri Pelech, Ján (1851-?)Pôvodné formy geografických názvov:

Sztracenai völgy pozri Stratenská dolina (Slovensko)

Dobsinai jégbarlang pozri Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovensko)