A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi június hó 25-én Tátra-Lomniczon tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1902. évi június hó 25-én Tátra-Lomniczon tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na jarnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného 25.júna 1902 v Tatranskej Lomnici] / Dr. Alexander Béla e[z] i[dei] egyleti jegyző ; Dr. Tátray Gergely az egylet elnöke, Dr. Greisiger Mihály, Dr. Schön Leo ; s. [3]-13

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1902-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1903

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: 1, Elnök megnyitó beszéde. - A betegsegélyző pénztáraknál betöltendő bizalmi orvos állásának megtárgyalása; Az iglói összejövetel jegyzőkönyveinek megtárgyalása. - Az 1901- ik évre vonatkozó zárószámadás megvizsgálásának jegyzőkönyvről. - A felolvasott előadások felsorolása

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného v Tatranskej Lomnici 25.júna 1902, na kt. prerokovali okrem činnosti a finančných záležitostí spolku aj otázky nemocenských pokladníc

Poznámky: Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Tatranská Lomnica (Slovensko), 25.06.1902, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

pokladnice nemocenské

zabezpečenie zdravotnéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné

pokladnice podporné


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 614 ; 615