Sárosmegyei kiránduláson

Názov a zodpovednosť: Sárosmegyei kiránduláson [Výlet do Šarišskej župy] / (Németből Siegmeth Károly után R.A.-tól) ; s. [36]-57

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Opis niekoľkodňového výletu do Šarišskej župy po trase Prešov, Bardejov, Bardejovské kúpele, Dlhá lúka, Cígeľka, Livovská huta, Sabinov. Autor sleduje prírodné krásy a pamätihodnosti lokality, venuje sa dejinám jednotlivých obcí a miest, ale i chemickému zloženiu liečivých prameňov a pod.

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: MÉL 2, s. 624. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika

vlastivedaHeslo/geografické:

Šarišská župa (Slovensko) - opisy vlastivedné

Bardejovské kúpele (Slovensko) - vlastiveda

Livovská huta (Slovensko) - vlastiveda


MDT: 908 ; 796.5 ; 943.76

Pôvodné formy geografických názvov:

Sárosmegye pozri Šarišská župa (Slovensko : oblasť)