A siket- és nyírfajd

Názov a zodpovednosť: A siket- és nyírfajd [Hlucháň a tetrov] / Podhradszky Andrástól ; s. [213]-220

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Zoologická štúdia obsahuje informácie aj o spôsoboch poľovania

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 4, s. 492. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

hlucháne

tetrovy


MDT: 598.619 ; 639.1

Pôvodné formy mien:

Podhradszky, András pozri Podhradský, Andrej (1839-1918)