A Szepesi orvos-gyógyszerészegylet tagjainak özvegyei a árvái számára létesitett nyugdijintézet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendes évi közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerészegylet tagjainak özvegyei a árvái számára létesitett nyugdijintézet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendes évi közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na riadnom zasadaní Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 20. apríla 1897] / ; s. [52]

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1897-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1898

Anotácia: Zápisnica z riadného zasadania Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spolku spišských lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 20.04.1897

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 1897, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

zabezpečenie sociálne

spolky podpornéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - spolky podporné


MDT: 36:614:06.02 ; 614:36 ; 06.05:61

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi Orvos-Gyógyszerész Egylet Nyugdijintézete özvegyek és árvák számára pozri Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)