A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi költségelőirányzata

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi költségelőirányzata [Rozpočet Spišského spolku lekárov a lekárnikov za r.1907] / Dr. Szász Ágoston titkár ; s. 61-62

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1906-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1907

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - rozpočty finančnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.04