Schmecks's in der Vergenheit und Gegenwart

Názov a zodpovednosť: Schmecks's in der Vergenheit und Gegenwart : Mit einer photog[rafischen] Ansicht und einem Situationsplane von Schmecks [Starý Smokovec v minulosti a dnes] / Carl Wünschendorfer ; s. 297-325

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Fyzický popis kolácia pole: mp

Časti dokumentu: Lage un Benennung von Schmecks; Gründung und Entwickelung von Schmeks bis zum Jahre 1833; Schmecks unter der Leitung Johann Georg Rainer; Schmecks in der jüngsten Entwickelung

Anotácia: Štúdia k dejinám Starého Smokovca, sleduje vývoj kúpeľného strediska od 1797 až po r. 1875, osobitne činnosť J.J. Rainera. V závere prehľad turistických trás a zaujímavostí v okolí; informácie o sezóne a cenových pomeroch v kúpeľoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Podnázov uvedený ako poznámka pod čiarou. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Biografický slovník mesta Poprad, s. 214. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Osobné meno:

Rainer, Ján Juraj (1800-1872)Heslo/geografické:

Vysoké Tatry-Starý Smokovec (Slovensko) - dejiny


MDT: 943.76 ; 929 Rainer, Ján Juraj

Pôvodné formy mien:

Wünschendorfer, Carl pozri Wünschendorfer, Karol (1832-1914)