A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi június hó 19-én, Iglón tartott közgyülésének Jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi június hó 19-én, Iglón tartott közgyülésének Jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov V Spišskej Novej Vsi 19. júna 1907] / Dr. Szász Ágoston e[z] i[dei] titkár ; Dr. Tátray Gergely e[z] i[dei] egyleti elnök, Hitelesítjük: Dr. Lorx Sándor, Dr. Löwenbein Samu ; s. [3]-6

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1907-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1908

Časti dokumentu: 1, Tátray Gergely megnyitó beszéde

Anotácia: Zápisnica obsahuje 10 bodov. V rámci zápisnice je uverejnený príhovor predsedu spolku v plnom znení, ďalej správa o činnosti spolku. Na zasadaní prerokovali zmeny v stanovách spolku, odzneli odborné prednášky

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Sax - Biografický slovník mesta Poprad, s. 197; A. Lorx - SBS 3, s. 426. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 1907, zhromaždenia valné jarné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy mien:

Szász, Ágoston pozri Szász, Augustín (1859-1947)