Szepesvármegye közegészégügyi viszonya az 1901-ik évben

Názov a zodpovednosť: Szepesvármegye közegészégügyi viszonya az 1901-ik évben [Situácia vo verejnom zdravotníctve v Spišskej župe v r. 1901] / Dr. Lorx Sandor ; s. [41]-45

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1902-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1903

Fyzický popis kolácia pole: 1 nestr. tab.

Anotácia: Podrobná správa o stave verejného zdravotníctva a o výskyte infekčných ochorení v Spišskej župe v r.1901

Poznámky: Príloha nestr. dvojstr. tab. Prehľad o výskyte ohlásených infekčných chorôb v Spišskej župe v r.1901. - Autor overený: SBS 3, s. 426. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614