A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 1899-ik évi október hó 18-án Szepes Szombatom tartott XXXI-ik közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 1899-ik évi október hó 18-án Szepes Szombatom tartott XXXI-ik közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na 31. valnom zhromaždení Sišského spolku lekárov a lekárnikov konaného 18.októbra 1899 v Spišskej Sobote] / Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; Dr. Lorx Sándor egyleti alelnök ; s. [12]-21

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1899-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1900

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Szepesi orvos gyógyszerész egylet által a bábaügy javitása ügyében és a fertőző betegségek meggátlása ügyében történt beadvány megvitatása; Az egyesületi titkárnak az 1899 ik évre szóló jelentése; Az 1900-ik év költségelőirányzat beterjesztése; Az egyesületi tisztviselők választása; Inditvány: tüdőbetegek számára szanatórium építése Szepességen

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného 18.októbra 1899 v Spišskej Sobote, an kt. prerokovali správu o činnosti a hospodárení spolku, ďalej otázku pôrodných babíc a preventívnych opatrení na zabránenie šíreniu infekčných chorôb a pod.

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - 31&,#32; Spišská Sobota (Slovensko), 18.10.1889, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky

zdravotníctvo verejné


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 625