A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1898. évi október hó 12-én Késmarkon tartott gyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1898. évi október hó 12-én Késmarkon tartott gyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na zasadaní Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného 12.10.1898 v Kežmarku] / ; s. [12]-26

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1898-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1899

Časti dokumentu: Országos Orvos-Szövetség Szepesmegyei fiókegyesületének megtárgyalása; Az iglói kerületi betegsegélyző-pénztár 1898 ban kelt átiratának megtárgyalása; Késmárki kerületi betegsegélyző egyesület 1898 ban kelt átiratának megtárgyalása; A becsület-birósag ügyei; Az 1898 évi titkári jelentés; Könyvtárnöki jelentés; Az 1899-iki egyleti évre öszeállított költségelőirányzat megtárgyalása

Anotácia: Zápisnica zo zasadania Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 12.10.1898 v Kežmarku, na ktorom sa prerokovalo založenie Spišskej pobočky Celoštátneho lekárskeho zväzu, problematika nemocenských pokladníc, správa tajomníka o činnosti spolku, finančné záležitosti spolku a pod.

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Kežmarok (Slovensko), 12.10.1898, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

zabezpečenie zdravotné

spolky podporné


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 614 ; 36