Schulek-féle hályogműtétről

Názov a zodpovednosť: Schulek-féle hályogműtétről [O operácií očného zákalu Schulekovou metódou] / Löcherer Tamás ; s. 51-53

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: V úvode informuje o metóde budapeštianskeho univerzitného profesora V. Schuleka, ďalej informuje o vlastných skúsenostiach s metódou v lekárskej praxi

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyletnek 1895. május hó 27-én délután Rozsnyón a fürdőben tartott közgyüléséről. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Všeobecné meno:

katarakta

glaukóm

zákal očný (lek.)


MDT: 617.