Szepesvármegye közegészségügyi viszonyai az 1902-ik évben

Názov a zodpovednosť: Szepesvármegye közegészségügyi viszonyai az 1902-ik évben [Situácia v zdravotníctve v Spišskej župe v r. 1902] / Dr. Lorx Sándor ; s. [20]-22

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1903-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1904

Fyzický popis kolácia pole: 1 tab. dvojstr.

Anotácia: Situačná správa o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva v Spišskej župe v r. 1902

Poznámky: Príloha: Nestr. Tabuľkový výkaz o výskyte hlásených infekčných chorôb v Spišskej župe za r. 1902. - Autor overený: SBS 3, s. 426. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614