A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet könyvtárának jegyzéke

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet könyvtárának jegyzéke [Súpis knižnice Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / ; s. [52]-58

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1893/94-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1894

Anotácia: Súpis obsahuje viac ako 200 titulov literatúry v jazyku maď. a nem. z oblasti medicíny a prírodných vied

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - knižnice

súpisyHeslo/Všeobecné meno:

knižnice spolkovéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - knižnice spolkové


MDT: 027.2 ; 61:06.03 ; 61:027.2