Sciara militaris fellépése a beregmegyei Beszkídekben

Názov a zodpovednosť: Sciara militaris fellépése a beregmegyei Beszkídekben [Sciara militaris v Beskydách] / Kohaus Rezső ; s. [85]-86

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Informácie o výskyte a spôsobe života druhu Sciara militaris v Beskydách na Ukrajine

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Všeobecné meno:

Sciara militaris (zool.) - Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)Heslo/geografické:

Ukrajinské Karpaty (Ukrajina) - fauna


MDT: 591.9(477)