Sektions-Rundschreiben

Názov a zodpovednosť: Sektions-Rundschreiben [Obežníky sekcií] / Karl Siegmeth, Sektions-Secretär ; Dr. Edmund Téry, Obman-Stellvertreter, Franz Gabnay ; s. [84]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Prvým obežníkom Východokarpatská sekcia Uhorského karpatského spolku pozýva na slávnostné otvorenie turistickej chaty na Vihorlate a na valné zhromaždenie sekcie. Druhý obežník informuje o činnosti Sitnianskej sekcie spolku

Poznámky: Biogr. údaje K. Siegmeth doplnené: Mihóková, s. 366; E. Téry overený SBS 6, s.44. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia činnosť

Uhorský karpatský spolok - Sitnianska sekcia, činnosťHeslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy mien:

Gabnay, Ferencz Gabnay, FranzPôvodné formy korporácií:

Sektion Szittnya pozri Uhorský karpatský spolok - Sitnianska sekcia

Sektion Ost-Karpaten pozri Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia