Selmeczbánya hygieniai viszonyairól

Názov a zodpovednosť: Selmeczbánya hygieniai viszonyairól [O hygienických pomeroch v Banskej Štiavnici] / Előadta: Dr. Kapp Jakab, orvos ; s. [56]-69

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Anotácia: Autor sumarizuje situáciu v oblasti hygieny obyvateľstva v Banskej Štiavnici, v štúdii zohľadňuje nasledujúce hľadiská: podnebie, pôdne pomery, bytovú situáciu, zaľudnenosť, zamestnanie, strava, požívanie alkoholu. Na základe týchto faktorov hodnotí výskyt a druhy chorôb

Heslo/Všeobecné meno:

hygiena

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Banská Štiavnica (Slovensko) - pomery hygienické


MDT: 613