A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 1899. évi június hó 21-én Iglón tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 1899. évi június hó 21-én Iglón tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na jarnom valnom zhromaždení Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 21.júna 1899 v Spišskej Novej Vsi] / ; s. [3]-11

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1899-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1900

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: A Számvizsgáló bizottság az 1898. évre szóló jelentése; Egészégügyi jelentés az 1898; Az előadások felsorolása; Fertőző betegségek terjedésének maggátlásáról

Anotácia: Zápisnica z jarného valného zhromaždenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 21.júna 1899 v Spišskej Novej Vsi, na kt. sa prerokovala správa o hospodárení spolku, správa o zdravotných pomeroch v Spišskej župe, ďalej prináša prehľad prednesených prednášok a diskusiu o preventívnych opatreniach proti šíreniu infekčných chorôb

Poznámky: Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko), 21.06.1899, zhromaždenia valné

Spišská Nová Ves (Slovensko), zápisnice



Heslo/Všeobecné meno:

choroby infekčné - opatrenia preventívne

spolky lekárske a lekárnické



Heslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné

spolky


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615 ; 614

Pôvodné formy korporácií:

Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)