A Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet" 1894. november hó 14-en Késmárkon a serum therapia ügyében tartott rendkivüli gyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet" 1894. november hó 14-en Késmárkon a serum therapia ügyében tartott rendkivüli gyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na mimoriadnom zasadaní Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 14.11.1894 v Kežmarku] / Dr. Alexander Béla jegyző ; Tátray Gergely egylet elnöke, Klein Ármin, Greisiger M[ihály], Gabriel [Frigyes] ; s. [21]-25

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1894/95-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1896

Časti dokumentu: 1, Új gyógymód / Csáky Károly. - Tisztelt Közgyülés / Lorx Sándor

Anotácia: Diskusia o novom spôsobe liečby záškrtu diphtherie-sérumom, dr. Csáky Károly informuje o dosiahnutých úspechoch novej liečby (Antitoxim serum therapia) naproti tomu dr. A. Lorx sa zasadzuje proti tejto liečbe. Liečba choroby - (očkovaním)

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Kežmarok (Slovensko), 1894, zasadania mimoriadne

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

diftéria

očkovanie


MDT: 61:610:06.05 ; 616.931 ; 614.4 ; 614.47

Pôvodné formy mien:

Alexander, Béla pozri Alexander, Vojtech (1857-1916)

Greisiger, Mihály pozri Greisiger, Michal (1851-1912)

Lorx, Sándor pozri Lorx, Alexander (1839-1917)Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)Predmet:

záškrt pozri diftheria