A Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet műszertárának jegyzéke

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet műszertárának jegyzéke [Súpis nástrojov a prístrojov Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / ; s. 50-51

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1893/94-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1894

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zbierky prístrojov

súpisyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

zbierky prístrojov lekárskychHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615 ; 06.05