Titkári jelentés a szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi müködéséről

Názov a zodpovednosť: Titkári jelentés a szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1907. évi müködéséről : Tisztelt közgyülés! [Správa tajomníka o činnosti Spišského spolku lekárov a lekárnikov v roku 1907] / Dr. Szász Ágoston egyleti titkár ; s. 28-29

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1907-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1908

Anotácia: Správa hodnotí činnosť spolku, informuje o úmysle zlúčenia spolku so Spišskou pobočkou Krajinského zväzu lekárov, čo im však ministerstvo vnútra neodobrilo

Poznámky: Pôvodca overený: Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - činnosť , 1907Heslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05