Titkári jelentés

Názov a zodpovednosť: Titkári jelentés [Správa tajomníka] / Cserépy Nándor ; s. [2]-15

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Správa tajomníka informuje o založení spolku 10.8.1873 a jeho doterajšej činnosti, o počte členov, o rozhodnutí vydávať ročenku, o snahe založiť spolkové múzeum, o personálnych záležitostiach spolku, a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05

Pôvodné formy mien:

Cserépy, Ferdinand Cserépy, Nándor