Tagok névsora 1891-ben

Názov a zodpovednosť: Tagok névsora 1891-ben [Menoslov členov v roku 1891] / ; s. [5]-6

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1892

Anotácia: Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky


MDT: 61:06.02 ; 615:06.02 ; 06.02:61