A tátrafüredi édes víz

Názov a zodpovednosť: A tátrafüredi édes víz [Sladkovodné pramene v Starom Smokovci] / Scherfel W[iliam] Aurél gyógyszerész Felkán ; [Fordította N.N.] ; s. 118-138

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Ťažisko príspevku spočíva v analýze minerálnych prameňov v Starom Smokovci. Autor hodnotí aj súdobé znalosti a výskumy prameňov vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 218. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/geografické:

Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko) - pramene minerálne

Vysoké Tatry (Slovensko) - analýzy chemické

pramene minerálne


MDT: 553.7 ; 556

Pôvodné formy mien:

Scherfel, W. Aurél pozri Scherfel, Aurel Viliam (1835-1895)Pôvodné formy geografických názvov:

Tátrafüred pozri Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko)