Vascsövek gyártása

Názov a zodpovednosť: Vascsövek gyártása [Výroba železných rúrok] / Előadta: Clement Béla akad[émiai] tanársegéd ; s. 30-31

In A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület Évkönyve 1896 / Összeállította: Vitális István. Selmeczbánya : [Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi Egyesület], 1897

Anotácia: Štúdia objasňuje a charakterizuje druhy železa, výrobu kujného železa a ocele, výrobu železných rúriek. Popisuje rôzne spôsoby formovania liatych železných rúrok v minulosti a dnes

Heslo/Všeobecné meno:

rúrky železné - výroba

železo


MDT: 669 ; 621.643