Évi jelentések

Názov a zodpovednosť: Évi jelentések [Výročné správy] / Dr. Szász Ágoston egyleti titkár, Dr. Schwarz Aladár, Dr. Klein Ármin ; s. [46]-48

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1909-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1910

Časti dokumentu: 1, Titkári jelentés az egylet 1909. évi működéséről / Szász Ágoston. - Egyleti pénztári jelentés az 1909-iki évről / Schwarz Aladár - Klein Ármin

Anotácia: Príspevok pozostáva z dvoch častí, prvá z nich hodnotí činnosť spolku za rok 1909, druhá obsahuje správu o hospodárení za rok 1909

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - správy výročné

výkazy finančnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 61:06.04 ; 06.05 ; 06.04 ; 615:06.05:06.04