A völgy és tóképződés a Magas Tátrában

Názov a zodpovednosť: A völgy és tóképződés a Magas Tátrában [Vznik jazier a dolín vo Vysokých Tatrách] / (Dr. Roth Samutól) ; s. 112-146

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Geomorfologická štúdia vysvetľuje vznik dolín a jazier vo Vysokých Tatrách činnosťou vody resp. ľadovcov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 124. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

glaciológia

geológiaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - geomorfológia


MDT: 551.33 ; 551.4