Von Béla in der Zips nach Szczawnica

Názov a zodpovednosť: Von Béla in der Zips nach Szczawnica [Od Spišskej Belej po Szczawnicu] / Von S[amuel] Weber ; s. 245-283

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Autor opisuje niektoré kúpeľné a historické pozoruhodnosti vo Vysokých Tatrách na trase medzi Spišskou Belou a Szczavnicou. Viac priestoru venuje jaskyniam v okolí obce Haligovce, kúpeľom Smerdžonka, Szczawnica, histórií obce Červený Kláštor a významnejším hradom v doline Dunajca

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 6, s. 347. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

kúpele

jaskyne

pamiatky historickéHeslo/geografické:

Spišská Belá (Slovensko) - dejiny

Aksamitka (Slovensko : jaskyňa) - mestá kúpeľné

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - dejiny


MDT: 908(437.6) ; 943.76 ; 943.8 ; 904

Pôvodné formy geografických názvov:

Béla pozri Spišská Belá (Slovensko)