Vagyonmérleg

Názov a zodpovednosť: Vagyonmérleg = Vermögens-ausweis [Majetková súvaha] / Döller Antal, egyleti pénztárnok ; [hitelesítők] Weber Samu, Cornides Dániel, Husz Dávid, Kéler [Pál] ; s. 442-443

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: A Magyarországi Kárpátegylet pénztárának 1878. évi forgalom kimutatása és vagyonmérlege

Anotácia: Podrobný výkaz o finančnom hospodárení spolku za r. 1878

Poznámky: Pôvodocovia overení: A. Döller -SBS 1, s. 490; S. Weber - SBS 6, s. 347-348. Biografické údaje pôvodcov doplenené: P. Kéler - nekrológ MKEÉ, 33, 1906, s. 170-171. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výkazy finančné , 1878Heslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné


MDT: 796.5:06.04 ; 06.04:796.5 ; 5:06.04

Pôvodné formy mien:

Weber, Samu pozri Weber, Samuel (1835-1908)