Von Poprad nach Schloss Murány

Názov a zodpovednosť: Von Poprad nach Schloss Murány [Z Popradu na Muránsky hrad] / Aus dem Ungarischen des Stefan Liftner von Moriz Lövy ; s. [315]-329

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Opis turistického výletu s informáciami o geografií, histórií a hospodárstve lokality

Poznámky: Biogr. údaje prekladateľa doplnené: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/l/lovymor.html. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Korporácia:

Muráň (Slovensko : hrad) - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - turistika

Gemer (Slovensko : oblasť) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5 ; 908 ; 943.76

Pôvodné formy korporácií:

Murány pozri Muráň (Slovensko : hrad)