Vornehme Besuche in der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Vornehme Besuche in der Hohen Tátra [Významní návštevníci Vysokých Tatier] / Von Samuel Weber ; s. 32-38

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: V úvode prehľad významných osobností, ktoré navštívili Tatry v r. 1840-1881. Ťažiskom príspevku opis návštevy uh. palatína Jozefa na Spiši a vo Vysokých Tatrách v r. 1806

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 6, s. 347-348. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Osobné meno:

Jozef, Anton Ján (1776-1847)Heslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - osobnosti významné

Spiš (Slovensko : oblasť) - osobnosti významné


MDT: 908 ; 929 ; 943.76