Zur Geschichte der Alpenvereine

Názov a zodpovednosť: Zur Geschichte der Alpenvereine [K dejinám turistických spolkov] / Von Moritz Déchy ; Uebersetzt: Dr. Friedrich Flittner, Uebersetzt: Dr. Friedrich Flittner ; s. 311-355

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Autor zhrnul dejiny turistických spolkov v Európe. Najstarší spolok bol založený 1858 v Londýne, postupne vznikli spolky v Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku a Francúzsku. Pri jednotlivých spolkoch autor charakterizuje ich členskú základňu, štruktúru a činnosť, v závere krátko o oblastných turistických spolkoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Prerušované stránkovanie. Prerušované stránkovanie. Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: MÉl 1, s. 358. Pôvodca overený: MÉl 1, s. 358. Pôvodca overený: MÉl 1, s. 358. Pôvodca overený: MÉl 1, s. 358. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Korporácia:

Towarzystwo Tatrańskie zsiedziba - Krakow (Poľsko) - dejiny

Österreichischer Touristen-Club - Wien - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické - Európa

spolky turistické - Európa

spolky turistické - EurópaHeslo/geografické:

Európa - spolky turistické

Európa - dejiny

Európa - spolky turistické


MDT: 796.5(091):061.2 ; 061.2 ; 796.5(091):061.2 ; 061.2 ; 796.5(091):061.2 ; 061.2 ; 796.5(091):061.2 ; 061.2

Pôvodné formy mien:

Déchy, Moritz pozri Déchy, Mór (1851-1917)

Flittner, Friedrich pozri Flittner, Frigyes (1851-1917)

Déchy, Moritz pozri Déchy, Mór