Zur Geschichte der Tatraforschungen

Názov a zodpovednosť: Zur Geschichte der Tatraforschungen [K dejinám literatúry o Tatrách] / Von Karl Kolbenheyer ; s. 47-59

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Výberový súpis literatúry o Tatrách za roky 1664-1874, v kt. prináša cca 50 citácií a stručné hodnotenie jednotlivých prác

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 139-140. - V texte cca 50 citácií. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

bibliografie tematickéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - bibliografie


MDT: 016:914.376 ; 914.376:016

Pôvodné formy mien:

Kolbenheyer, Karl pozri Kolbenheyer, Karol (1841-1901)