Zoophaenologische Beobachtungen

Názov a zodpovednosť: Zoophaenologische Beobachtungen : welche in den Jahren 1872, -73, -74 und -75 in Szepes-Igló und seiner Umgebung durch Unterfertigten gemacht wurden [Zoofenologické údaje, ktoré dolupodpísaný zozbieral v r. 1872-75 v Spišskej Novej Vsi a na okolí] / Geyer g[usztáv] Gyula ; s. 55-80

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Výsledky zoofenologických pozorovaní motýľov v Spišskej Novej Vsi a na okolí

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

lepidoptera

zoofenológiaHeslo/geografické:

Spišská Nová Ves (Slovensko) - motýle


MDT: 595.78 ; 591.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Szepes-Igló pozri Spišská Nová Ves (Slovensko)